dịch bệnh

Stay at home

Nhìn ngăn đá tủ lạnh đã trống trơn, ngăn mát chỉ còn để mấy quả chanh, nhánh sả, nội ngoại 2 bên không thể cứu viện vì nhà xe huỷ…

Đọc tiếp